Velkostatek Dolní dvůr (Dolní Tošanovice)

Byl postaven v 17. století. V jeho zahradě lze shlédnout ojedinělý exemplář starého liliovníku tulipánokvětého. Statek je ve vlastnictví rodu, z něhož pocházel významný chirurg Vítězslav Chlumský, autor řady lékařských vědeckých prací, žijící na přelomu 19. a 20. století.