Stonax, o.p.s. (Třanovice)

Administrátor Mikroregionu obcí povodí Stonávky - podpora zájmových aktivit v oblasti kultury, - péče o regionální školství, - podpora rozvoje sociálních a zdravotnických služeb, - péče o životní prostředí a ráz krajiny, - rozvoj podmínek pro vznik nových pracovních příležitosti, - rozvoj turismu, - podpora podnikatelských aktivit v regionu, - informační, poradenský, a asistenční servis v oblasti regionálního rozvoje