ŠOV Třanovice (Třanovice)

Organizace vzdělávacích akcí, exkurzí, studijních cest pro zástupce samosprávy, informační a poradenská služba k venkovským rozvojovým projektům a na témata obnovitelných zdrojů energie a trvale udržitelného života (www.zelene-centrum.cz), zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování, virtuální univerzita 3. věku, síťování aktérů regionálního rozvoje, sekretariát Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, podpora soutěže Vesnice roku, koordinace přeshraničních projektů, publikační činnost.