Sochařský ateliér (Vělopolí)

Sdružení pro činnost mezinárodních sympozií - toto Sdružení založilo sochařský park v Těrlicku Hradišti v Horním Dvoře a v Havířově v Centrálním parku. Pořádá od roku 2002 mezinárodní sochařská sympozia a výstavy. Ve Vělopolí se nachází sochařský ateliér Martina Kuchaře.