Rybníky Černá (Střítež)

V západní části obce se nachází pěti hektarový komplex rybníků Na černé, který byl pro svou svéráznou faunu a flóru registrován jako významný krajinný prvek. Rybníky leží na potoce Černý, který pramení pod Godulou v Komorní Lhotce.