Ropice (Řeka)

Ropice (1082 m n. m.) je vrch, který je součástí pásma od Prašivé na Kalužný vrch. Na jihovýchodním úbočí vrchu je studánka. Na vrcholu najdete dřevěnou sochu Peruna. Jde o slovanského boha hromu, bouře a blesku. Později ho uctívali i jako dárce úrody. Vysvětlující tabulka dodává, že Perun je symbolem vzájemné tolerance a svornosti Čechů, Slováků a Poláků.