První hrnčírna ve Slezsku (Horní Tošanovice)

Byla zbudována přibližně v polovině 19.stol. panem Jiřím Moráněm, který se zasloužil nejen o založení hrnčířské tradice, ale i o celkový rozvoj Horních Tošanovic.V současnosti je objekt ve velice zchátralém stavu a jeho záchrana je již téměř nemožná.