Praktický lékař - MUDr. Bílková Lenka (Komorní Lhotka)