Obecní úřad Komorní Lhotka (Komorní Lhotka)

Komorní Lhotka je malebnou podhorskou lázeňskou obcí s příznivým klimatem blahodárně působícím na lidský organismus. Obec je hlavním protagonistou rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu obcí povodí Stonávky, která v katastru obce pramení a obcí protéká. Část území obce spadá do CHKO Beskydy. Rozloha obce je 1990 ha.