Galerie Kapplův dvůr (Třanovice)

Galerie Kapplův dvůr vznikla v rámci projektu Zelené centrum v Třanovicích v roce 2012. Je umístěna na chodbách v 1. patře Kapplova dvora v Třanovicích, přístupná v pracovní dny od 7 – 16 hodin. Kromě informačních předmětů k obnovitelným zdrojům energie je zde trvale instalováno 12 posterů k tématu Revitalizace brownfields v Moravskoslezském kraji.