Evangelický kostel Komorní Lhotka (Komorní Lhotka)

Klasicistní evangelický kostel byl postaven roku 1782. Tehdy jej však tvořila pouze hlavní loď s půlkruhovým závěrem presbyteria. Stejně jako ostatní tzv. toleranční modlitebny nesměl mít z rozhodnutí císaře Josefa II. věž. Kostelní věž byla přistavěna až v roce 1850. Kolem kostela se rozkládá hřbitov, kde je možné prohlédnout si tři empírové náhrobky.