C.E.I.S. CZ, s.r.o. (Třanovice)

Naše firma působí jako Energetické konzultační a informační středisko (EKIS), v rámci kterého poskytujeme bezplatné poradenství v oblasti vytápění, zateplování budov, obnovitelných zdrojů energie, případně financování. Naše heslo je – Energie pod kontrolou. Dále nabízíme : Zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy, Odborné posudky (zateplování budov, tepelná čerpadla, kotle spalující biomasu, solární systémy), Energetické audity (bytové domy, objekty společenské, zdravotnické, školní, průmyslové), Projektovou činnost (zateplování budov, TZB – vytápění, plynofikace, zdravotechnika, elelktroinstalace, vzduchotechnika), Realizační činnost (vyvažování otopných soustav, instalace TRV, zateplování budov), Specializovaná měření (termovizní měření, měření emisí, měření energorozvodů), Kompletní zajištění energetických úspor metodou EPC, Kompletní činnost v rámci získaní dotací. tc: 739631104