Barokní kaplička (Horní Tošanovice)

Postavena v roce 1850, jméno prvního majitele se nedochovalo.V roce 1890 odprodáno i se statkem, ke kterému zvonice patřila, panu Josefu Křístkovi. Tato zvonice je až do dnešní doby plně funkční.